REGULÁTORY A KOMPENZÁTORY

Váš partner pro systémy, služby a komplexní řešení v oblastech

řídící a regulační techniky, potrubní kompenzace a automatizace budov.

Měření

Automatizace

Regulace

Kompenzace

water dam

Naše společnost

je členem mezinárodně působící skupiny ecomarc GmbH a partnerem mnoha evropských společností. Jsme zakládajícím členem spolku Asociace dodavatelů tepla a technologií a stálým členem Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s.

Skupina ecomarc

Měření

Automatizace

Regulace

Kompenzace

Produkty a řešení

Měření

Vysoce přesné měřicí přístroje pro tlak, teplotu, diferenční tlak a hladinu tvoří základ pro ekonomický provoz vašich aplikací.

Základem správného vyúčtování spotřeby je měření energie a průtoku vody, tepla, chladu, páry a dalších speciálních médií na základě metod statického měření, jako je měření diferenčního tlaku, ultrazvukové měření, magneticko-indukční měření nebo počítání vírů.

Automatizace

Nejmodernější řídicí technika, volně programovatelný DDC ovladač, inteligentní vizualizace, spárování s dálkovým ovládáním, a mnoho dalších analytických funkcí – to vše tvoří základ pro vaše hospodárné řízení budovy.

Spotřeba a data z měřicích zařízení jsou automaticky odečítány. Databáze jsou vyhodnoceny a jsou k dispozici pro fakturaci, analýzu a optimalizaci vašich systémů.

Regulace

Regulační ventily se používají pro různá média (voda, pára, oleje, plyny) podle vašich technických specifikací. Vedle velkého množství sériových produktů je možno individuálně navrhnout požadovaný produkt.

Servomotory se používají pro regulaci tlaku, teploty a průtoku s různými typy pohonů – elektricky řízené motorové servomotory, pneumaticky nebo elektropneumaticky řízené servomotory a také pohony řízené vlastním médiem.

Kompenzace

K dispozici je široká škála kompenzátorů pro každý účel.

Nabízíme kvalitní pryžové kompenzátory, ocelové kompenzátory a textilní kompenzátory, které jsou vybírány a konstruovány pro individuální potřeby zákazníka.